Aktuality

01.11.2019

Milkeffekt – první český vývozce sýrů do Korejské republiky

V září jsme na naší výrobě uvítali vzácnou návštěvu z Jižní Koreje. Společnost Jays group, kterou zastupoval osobně její prezident a obchodní manažer. Po prohlídce prostor výroby a zodpovězení výrobních otázek probíhalo celodenní jednání, po kterém prezdient Jays group a majitel Milkeffekt podepsali smlouvu o výhradním zastoupení a dodávkách našich sýrových výrobků do Jižní Koreje.

Naše společnost byla úspěšně zaregistrována mezi desítku firem, které jsou schváleny Korejskou státní veterinární správou pro vývoz do Koreje.  Jako první firma z tohoto seznamu, jsme uskutečnili vývoz výrobků a můžeme si tak připsat prvenství ve vývozu potravin z ČR do Jižní Koreje. Pro naši firmu je tento krok důležitým bodem a velkým milníkem v budoucím fungování firmy. Věříme, že obchodní vztah s Korejským zákazníkem budeme nadále úspěšně rozvíjet a budeme vzorně prezentovat tradiční české výrobky v zahraničí.

Milkeffekt – the first Czech food exporter to South Korea

In September, we were honored by visit from South Korea in our company. The president and sales manager of Jays group company, visited us personally. After a tour of our production area and answering production questions, a full-day meeting took place, after which president of Jays group and owner of Milkeffekt signed a contract for exclusive representation and delivery of our cheese products to South Korea.

Our company has been successfully registered among few companies that are approved by the Korean State Veterinary Administration for export to Korea. As the first company on this list, we have exported products and we can claim the first place in the export of food from the Czech Republic to South Korea. For our company, this step is an important point and a major milestone in the future operation of the company. We believe that we will continue to successfully develop our business relationship with Korean customer and present traditional Czech products abroad.

Certifikáty a ocenění